Гамшгийн менежмент

Бие даалтын сэдвүүд

2015 оны 03-р сарын 18 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

1.хүнсний бүтээгдэхүүний импортонд тавигдах шаардлага  эрүүл   ахуйн ша

,2.Генийн өөрчлөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүн, түүний хэрэглээ,хор аюул.

3.Хүнсний нэмэлт  бүтээгдэхүүн,түүний хэрэглээ,эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг       үр дагавар

4.Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын төрөл, хүний эрүүл мэндэд             үзүүлэх сөрөг үр дагавар

5.Хуванцар савны төрөл ангилал, зориулалт,хэрэглээ,эрүүл мэндэд үзүүлэх          сөрөг үр дагавар

6.   .6 Хүнсний  бүтээгдэхүүний хаяг, шошгололтонд тавигдах шаардлага,                 онцлог тэмдэглэгээсны эх булаг түүнийг хамгаалах 

7.ХүнсХАА-н салбарт цөмийн технологийг хэрэглэж байгаа нь

8. Мөнгөн усны хор аюул дэлхий нийтийн хэмжээнд хэрэглээг багасгах талаар авч байгаа арга хэмжээ

9.Цацрагийн хор аюулыг  харуулсан түүхэн баримтууд

10. Полихлортбифенил хорт бодисын хор аюулыг харуулсан баримт

2.    11.Ой ургамалын хортон шавьжтай тэмцэж ой ургамалыг хамгаалж байгаа       нь

3.     12.Хортон мэрэгчдийн тархалт. Түүнтэй тэмцэх нь.

4      13.Дэлхийн дулааралд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд, түүнийг багасгах               арга зам

6.  14.Ахуй амьдралд хэрэглэж байгаа химийн хорт бодисууд түүнээс урьдчилан     сэргийлэх

7.   15.Цацраг идэвхит бодисын хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

8.    16. Байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад хүний үүрэг

15   17.Цус алдалтанд үзүүлэх ЭАТ

16   18.Яс хугаралтанд үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

17   19.Усанд осолдсон хүнд үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

18   20.Зохиомол амьсгал хийх аргууд

19   21.Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслүүд түүнийг хэрэглэх .

20    22.Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл түүнийг хэрэглэх нь

21    23. Ойн түймэр түүний төрлүүд, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

22    24. Тал хээрийн түймэр түүнтэй тэмцэх. Хамгаалах ажлууд.

23     25. Ахуйн түймэр гарах шалтгаан түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

24     26. Хүчтэй салхи шуурга,ган зудын хор хөнөөл түүнийг хохирол багатай              давах арга зам

25     27.Терроризм , түүний хэлбэрүүд

26     28. Цацраг идэвхит хордолт үүсэх шалтгаанууд түүний хор хөнөөл

29    29.Цацраг идэвхит бодисыг амьдрал ахуйд хэрэглэж байгаа нь

30    30.Цацраг идэвхит бодисын ашиглах, хадгалах, тэээвэрлэх үеийн аюулгүй          ажиллагаа

31    31.Уул уурхайн салбарт хэрэглэж байгаа химийн бодисууд, түүний хор               хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

32    32. Арьс шир ноос ноолуурын үйлдвэрт хэрэглэж байгаа химийн бодис,              түүний хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

33    33. Цацраг идэвхит хорт бодисын хүний биед үзүүлэх хор хөнөөл, түүнээс           урьдчилан сэргийлэх нь

36     34. Цацраг идэвхит хорт бодистой холбогдсон хууль тогтоомжууд

37     35. Монгол оронд ашиглагдаж байгаа ураны ордууд түүнээс үүсч болох үр           дагаварууд

38      36. Мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

39     37.Цианы төрлийн хорт бодисуудыг амьдралд хэрэглэж байгаа нь. Түүний          хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь.

40     38.Монгол оронд болж байсан хүчтэй газар хөдлөлтүүд

42    39.“Газар хөдлөлтийн үед бэлэн байдлыг сайжруулж эрсдлийг бууруулах             нь”нэртэй төсөл МУЗН-ийн шугамаар хэрэгжиж байгаа нь

43   40. Монгол оронд хийгдэж байгаа газар хөдлөлтийн нарийвчилсан судалгаа

44   41.Мэргэжлийн ангийн бүтэц бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн үүрэг

45   42.Налайхын аврах ангийн түүхэн замнал

46   43.Хүн хулгайлах, барьцаалах гэмт хэрэг түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

47    44.Химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа

50    45. Ой болон газар орны нөхөн сэргээлт хийж байгаа нь

51    46. Монгол оронд байгаа ураны ордууд

52   47. Уул уурхайн салбарт хэрэглэж байгаа цианийн нэгдлүүд, түүний хор              хөнөөл

53   48. Мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргууд

54   49.Монгол оронд гарч буй тээврийн хэрэгслийн ослууд

55    50.Газар хөдлөлтийн үед өөрийгөө хамгаалах үндсэн аргууд

56     51.Хүний дархлал хомсдолын хам шинж өвчин, түүнээс урьдчилан                       сэргийлэх байдал

58     52. Хөрсний усны бохирдлоос үүсэх хор хөнөөл, түүнийг багасгах арга

59     53. Хөрсний бохирдлоос хамгаалах аргууд

60    54. Биотерриризмийн мөн чанар


илтгэл тавих сэдвүүд

2012 оны 10-р сарын 06 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
бие дааж бэлтгээд илтгэл тавих сэдвүүд Дэлгэрэнгүй»

Японы газар хөдлөлт цунами

2012 оны 03-р сарын 31 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

Түүхэн дэх хамгийн хор хөнөөлтэй 10 цөмийн гамшиг

2012 оны 03-р сарын 28 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

Three Mile арал дээр болсон 5 цөмийн эрчим хүчний үйлдвэрийн дэлбэрэлт. Хүн ам их төвлөрсөн газар биш учир нэг ч хүний амь нас эрсдээгүй байна. Харин үйлдвэрийн сэргээн босголыг хийх гэж 15 жил болжээ.

 Дэлгэрэнгүй»

Мөнгөн усны хор аюул

2012 оны 03-р сарын 28 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

Семипалатинскт-2/2

2012 оны 03-р сарын 28 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

Семипалатинскт-1/2

2012 оны 03-р сарын 28 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

Химийн хорт бодис-Полихлортбифенил

2012 оны 03-р сарын 28 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

Цөмийн хаягдал-Хар дарсан зүүд (by Moko)

2012 оны 02-р сарын 26 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

Цацраг идэвхит бодис, түүний хор хөнөөл

2011 оны 10-р сарын 09 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

Өнөөдөр дэлхийн 30 орчим улс орон 440 орчим реакторт цөмийн эрчим хүч үйлдвэрлэдгээс АНУ, Франц, Япон, ОХУ, Герман, Өмнөд Солонгос зэрэг орнууд хүчин чадлаараа тэргүүлдэг.Тэдгээр орнуудын дотоодын нийт эрчим хүчний үйлдвэрлэлд цөмийн эрчим хүчний эзлэх жин харилцан адилгүй. Тухайлбал, хамгийн олон буюу 104 цөмийн реактортай, дэлхийн хамгийн том цөмийн эрчим хүч үйлдвэрлэгч гүрэн АНУ-ын эрчим хүчний 20 хувийг, харин АНУ-аас хоёр дахин цөөн реактортай ч үйлдвэрлэлээрээ 2-т ордог Францын эрчим хүчний 75 хувийг цөмийн эрчим хүч эзэлдэг.

 Дэлгэрэнгүй»

төвийн бүсийн газар хөдлөлтийн идэвхижилтэй бүс нутгууд

2011 оны 09-р сарын 03 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
Монголын нутаг дэвсгэр нь геолог тектоникийн онцлогоороо хэд хэдэн бүсэд хуваагддаг бөгөөд Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэр нь Хэнтийн бүсэд хамаарагдана. Хэнтийн бүс нь манай орны зүүн хойт хэсэг болох Их Бага Хэнтий, түүний салбар уулсыг хамрах бөгөөд зүүн хойноос баруун урагш чиглэн оршино. Хамгийн их өргөгдсөн хэсгийн үнэлэхүй өндөр нь 2300-2600 м хүрдэг. Дэлгэрэнгүй»

японы атомын цахилгаан станцын осол

2011 оны 05-р сарын 05 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
японы атомын цахигаан станцын  ослоос үүссэн ослын тухай Дэлгэрэнгүй»

химиийн бодис тээвэрлэх буюу аюулгүй ажиллагааны журам

2011 оны 05-р сарын 05 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
Химийн хорт бодисын аюулгүй ажиллагаатай холбогдсон БОЯ, ОБЕГ -аас гаргасан журам, үнэлгээ Дэлгэрэнгүй»

Биотерроризмын аюул

2011 оны 05-р сарын 05 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
Биологийн гаралтай үүсгүүрийг биотерроризмд ашиглаж байгаа нь Дэлгэрэнгүй»

монгол улс нэгдсэн үндэсний конвенц

2011 оны 05-р сарын 05 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
монгол улс химийн хорт бодисын тухай олон улсын конвенцед нэгдсэн тухай Дэлгэрэнгүй»