Гамшгийн менежмент

Цөмийн хаягдлын үнэн төрх

2015 оны 10-р сарын 25 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

Цацрагийн аюул

2015 оны 10-р сарын 25 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

цөмийн асуудал URAN

2015 оны 10-р сарын 25 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

Цөмийн булшны цөхөрсөн эрэл

2015 оны 10-р сарын 25 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

Цөмийн хаягдал Хар дарсан зүүд баримтат кино

2015 оны 10-р сарын 25 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

 Дэлгэрэнгүй»

Уран АЦС хаягдлын тухай

2015 оны 10-р сарын 25 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

Үхлийн тоос

2015 оны 10-р сарын 25 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

Цөмийн булшны цөхөрсөн эрэл

2015 оны 10-р сарын 25 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

Фукушима ба цөмийн Далан Худалчууд

2015 оны 10-р сарын 25 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

Бие даалтын сэдвүүд

2015 оны 03-р сарын 18 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

1..ХүнсХАА-н салбарт цөмийн технологийг хэрэглэж байгаа нь

2. Мөнгөн усны хор аюул дэлхий нийтийн хэмжээнд хэрэглээг багасгах талаар авч байгаа арга хэмжээ

3.Цацрагийн хор аюулыг  харуулсан түүхэн баримтууд

4. Полихлортбифенил хорт бодисын хор аюулыг харуулсан баримт

2.    5.Ой ургамалын хортон шавьжтай тэмцэж ой ургамалыг хамгаалж байгаа       нь

3.     6..Хортон мэрэгчдийн тархалт. Түүнтэй тэмцэх нь.

4      7.Дэлхийн дулааралд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд, түүнийг багасгах               арга зам

6.  8.Ахуй амьдралд хэрэглэж байгаа химийн хорт бодисууд түүнээс урьдчилан     сэргийлэх

7.   9.Цацраг идэвхит бодисын хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

8.    10. Байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад хүний үүрэг

15   11.Цус алдалтанд үзүүлэх ЭАТ

16   12.Яс хугаралтанд үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

17   13.Усанд осолдсон хүнд үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

18   14Зохиомол амьсгал хийх аргууд

19   15.Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслүүд түүнийг хэрэглэх .

20    16.Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл түүнийг хэрэглэх нь

21    17. Ойн түймэр түүний төрлүүд, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

22    18. Тал хээрийн түймэр түүнтэй тэмцэх. Хамгаалах ажлууд.

23     19. Ахуйн түймэр гарах шалтгаан түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

24     20. Хүчтэй салхи шуурга,ган зудын хор хөнөөл түүнийг хохирол багатай              давах арга зам

25     21.Терроризм , түүний хэлбэрүүд

26     22. Цацраг идэвхит хордолт үүсэх шалтгаанууд түүний хор хөнөөл

29    23.Цацраг идэвхит бодисыг амьдрал ахуйд хэрэглэж байгаа нь

30    24.Цацраг идэвхит бодисын ашиглах, хадгалах, тэээвэрлэх үеийн аюулгүй          ажиллагаа

31    25.Уул уурхайн салбарт хэрэглэж байгаа химийн бодисууд, түүний хор               хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

32    26. Арьс шир ноос ноолуурын үйлдвэрт хэрэглэж байгаа химийн бодис,              түүний хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

33    27. Цацраг идэвхит хорт бодисын хүний биед үзүүлэх хор хөнөөл, түүнээс           урьдчилан сэргийлэх нь

36     28. Цацраг идэвхит хорт бодистой холбогдсон хууль тогтоомжууд

37     29. Монгол оронд ашиглагдаж байгаа ураны ордууд түүнээс үүсч болох үр           дагаварууд

38      30. Мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

39     31.Цианы төрлийн хорт бодисуудыг амьдралд хэрэглэж байгаа нь. Түүний          хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь.

40     32.Монгол оронд болж байсан хүчтэй газар хөдлөлтүүд

42    33.Газар хөдлөлтийн үед бэлэн байдлыг сайжруулж эрсдлийг бууруулах             нь”нэртэй төсөл МУЗН-ийн шугамаар хэрэгжиж байгаа нь

43   34. Монгол оронд хийгдэж байгаа газар хөдлөлтийн нарийвчилсан судалгаа

44   35.Мэргэжлийн ангийн бүтэц бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн үүрэг


46   36.Хүн хулгайлах, барьцаалах гэмт хэрэг түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

47    37.Химийн бодисыг тээвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа

50    38. Ой болон газар орны нөхөн сэргээлт хийж байгаа нь

51    39. Монгол оронд байгаа ураны ордууд

52   40. Уул уурхайн салбарт хэрэглэж байгаа цианийн нэгдлүүд, түүний хор              хөнөөл

53   41. Мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргууд

54   42.Монгол оронд гарч буй тээврийн хэрэгслийн ослууд

55    43.Газар хөдлөлтийн үед өөрийгөө хамгаалах үндсэн аргууд

56     44.Хүний дархлал хомсдолын хам шинж өвчин, түүнээс урьдчилан                       сэргийлэх байдал

58     45. Хөрсний усны бохирдлоос үүсэх хор хөнөөл, түүнийг багасгах арга

59     46. Хөрсний бохирдлоос хамгаалах аргууд

60    47. Биотерриризмийн мөн чанар


илтгэл тавих сэдвүүд

2012 оны 10-р сарын 06 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
бие дааж бэлтгээд илтгэл тавих сэдвүүд Дэлгэрэнгүй»

Японы газар хөдлөлт цунами

2012 оны 03-р сарын 31 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн
 Дэлгэрэнгүй»

Түүхэн дэх хамгийн хор хөнөөлтэй 10 цөмийн гамшиг

2012 оны 03-р сарын 28 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

Three Mile арал дээр болсон 5 цөмийн эрчим хүчний үйлдвэрийн дэлбэрэлт. Хүн ам их төвлөрсөн газар биш учир нэг ч хүний амь нас эрсдээгүй байна. Харин үйлдвэрийн сэргээн босголыг хийх гэж 15 жил болжээ.

 Дэлгэрэнгүй»

Мөнгөн усны хор аюул

2012 оны 03-р сарын 28 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн

Семипалатинскт-2/2

2012 оны 03-р сарын 28 Нийтэлсэн Пүрэвцэрэн